Марки
 
Количка
0 артикула
 
Избрани продукти
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ


СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И МАГАЗИНА НА COMPLETE PHARMA  ЗА  БЪЛГАРИЯ
Web сайтът на магазина на Complete Pharma за България е съставен от различни Web страници, поддържани от екипа на Complete Pharma за България.Web сайтът на магазина на Complete Pharma за България ви се предлага, основан на приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Използването на Web сайта на магазина на Complete Pharma за България означава вашето съгласие с всички тези условия, изисквания и забележки.

ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Собственикът на магазина на Complete Pharma за България си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно които се предлага Web сайта на магазина на Complete Pharma за България.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Магазина на Complete Pharma за България може да съдържа връзки към други Web сайтове ("Свързани сайтове "). Свързаните сайтове не са под контрола на магазина на Complete Pharma за България и магазина на Complete Pharma за България не е отговорен за съдържанието на никой от тези свързани сайтове, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или модификации в свързания сайт. Магазинът на Complete Pharma за България не е отговорен за неточности при Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. Магазинът на Complete Pharma за България ви предлага тези връзки само за удобство.

ЗАБРАНА ЗА НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ
Като условие за вашето ползване на Web сайта на магазина на Complete Pharma за България, вие гарантирате на магазина на Complete Pharma за България, че няма да използвате Web сайта на магазина на Complete Pharma за България за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Нямате право да използвате Web сайта на магазина на Complete Pharma за България по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта на магазина на Complete Pharma за България или да влияе на други страни  да ползват и се наслаждават на Web сайта на магазина на Complete Pharma за България. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е целенасочено направен достъпен или предлаган за тази цел чрез Web сайтовете на магазина на Complete Pharma за България.

ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
Web сайтът на магазина на Complete Pharma за България може да съдържа услуги за табла за съобщения, области за чат, дискусионни групи, форуми, общности, лични web страници, календари и/или други възможности за съобщения или комуникация, предназначени да ви разрешат да комуникирате с обществеността като цяло или с отделна група (общо, "Комуникационни услуги "). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и отнасящи се към съответната комуникационна услуга. Вие се съгласявате, че когато използвате комуникационната услуга, няма да:
*    клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате законовите права (като правата на поверителност и публичност) на другите.
*   Публикуването, изпращането, качването, разпространяването или разпръскването на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.
*    Качването на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия.
*    Качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър.
*    Рекламирането на или предлагането за продажба или покупка на някакви стоки и услуги с търговска цел, освен ако някоя Комуникационна услуга специално разрешава такива съобщения.
*   Провеждането или препращането на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма.
*    Изтеглянето на който и да е файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете, или би трябвало да знаете, че не може законно да бъде разпространяван по този начин.
*   Фалшифицирането или изтриването на каквито и да е авторски определения, законови или други бележки или означения за авторство или етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който сте качили.
*    Ограничаването или забраняването на който и да е друг потребител от ползването и наслаждаването на комуникационните услуги.
*   Нарушаването на който и да е кодекс за поведение или други правила, които могат да са валидни за всяка отделна комуникационна услуга.
*    Придобиването или събирането по някакъв друг начин на информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие.
*    Нарушаването на приложимите закони или наредби.
Екипът на магазина на Complete Pharma за България няма задължение да следи комуникационните услуги. Обаче,екипът на магазина на Complete Pharma за България си запазва правото да преглежда материалите, публикувани в комуникационните услуги и да премахва материали по свое усмотрение. Екипът на магазина на Complete Pharma за България си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по която и да е от тези причини.
Екипът на магазина на Complete Pharma за България не контролира или потвърждава съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в която и да е комуникациона услуга и поради това, екипът на магазина на Complete Pharma за България изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия, произтичащи от вашето присъединяване към някоя комуникационна услуга.
Материалите, качени в някоя комуникационна услуга, могат да са обект на публикувани ограничения за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако изтеглите материалите.

МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА НА МАГАЗИНА НА COMPLETE PHARMA ЗА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В НЯКОЙ WEB СТРАНИЦИ НА МАГАЗИНА НА COMPLETE PHARMA ЗА БЪЛГАРИЯ
Магазинът на Complete Pharma за България не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на магазина на Complete Pharma за България (включително обратна връзка и мнения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате на някой от Web страниците на магазина на Complete Pharma за България или услугите, свързани с него (общо "Представяния"). Обаче, с публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне вие давате право на магазина на Complete Pharma за България, подчинените му фирми и съответните подлицензанти право да използва вашето Представяне във връзка с работата на техния Интернет бизнес, включващи, без ограничение, правата да: копира, разпространява, предава, показва публично, изпълнява публично, възпроизвежда, редактира, превежда и реформатира вашето Представяне; и да публикува вашето име във връзка с вашето Представяне.
За използването на вашето Представяне, както е определено тук, няма да бъде заплатено никакво обезщетение. Магазинът на Complete Pharma за България не е задължен да публикува или използва което и да е от Представянията, които можете да предложите и може да премахне всяко Представяне по всяко време по усмотрение на екипа на магазина на Complete Pharma за България.
С публикуването, качването, въвеждането или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и излагате, че вие лично или като пълномощник контролирате всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включващи, без ограничение, всички права, необходими ви да предлагате, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Представяният
     
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Информацията, софтуерът, продуктите и услугите, включени в или достъпни чрез web сайта на магазина на Сomplete Рharma за България могат да включват неточности или печатни грешки. в информацията тук периодично се добавят промени.
В максималната степен, позволена от приложимия закон, в никакъв случай на магазина на Сomplete Рharma за България и/или неговите доставчици не са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, съпътстващи, особени, последващи щети или каквито и да са щети, включващи, без ограничение, щетите от загуби на използване, данни или печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или производителността на web сайта на магазина на Сomplete Рharma за България, със закъснения или с невъзможността да се ползва web сайта на магазина на Сomplete Рharma за България или свързаните услуги, осигуряването на или невъзможността да се предложат услуги, или за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и свързаните графики, придобити чрез web сайта на магазина на Сomplete Рharma за България, или по някакъв начин произтичащи от използването на web сайта на магазина на Сomplete Рharma за България независимо дали са основани на договор, закононарушение, небрежност, пълна отговорност или по друг начин, дори ако на магазина на Сomplete Рharma за България или някой от неговите доставчици е осведомен за възможността за щети.                                              

ПРЕКРАТЯВАНЕ/ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА
Екипът на магазина на Complete Pharma за България си запазва правото, по собствено усмотрение, да прекрати достъпа ви до Web сайта на магазина на Complete Pharma за България и свързаните услуги или до част от тях, по всяко време, без предупреждение.

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ:
Цялото съдържание на Web сайта на магазина на Complete Pharma за България е: на магазина на Complete Pharma за България и/или неговите доставчици. Всички права запазени.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Имената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.

Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени.

СТРАНИ
Чл. 1.
Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между магазина на Complete Pharma за България, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.complete-pharma.bg съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга.

ДЕФИНИЦИИ
Чл. 2.
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. Mагазина на Complete Pharma за България е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
2. "Клиент" е физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в http://www.complete-pharma.bg, като по този начин правомерно е придобило потребителско име и парола и е изразило съгласие за сключване на договора.
3. "Потребителско име" е избран от Клиента уникален код от букви и цифри, посредством които той се индивидуализира в http://www.complete-pharma.bg
4. "Парола"е избран от Клиента код от букви и цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявления за закупуване на предлаганите от магазина на Complete Pharma за България стоки.
5. "Членски (клиенстки) профил" е обособена част от уебсайта на магазина на Complete Pharma за България, съдържаща информация за регистрирано в http://www.complete-pharma.bg лице, изискуема от магазина на Complete Pharma за България при сключване на договора и съхранявана, като достъпът до членския профил от регистрираното лице се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Членският профил дава възможност на регистрираното лице да конфигурира ползуването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите и регистрацията си, и др.

РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 3.
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в магазина на Complete Pharma за България стоки, Клиентът трябва:
1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес - http://www.complete-pharma.bg
2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан по долу.

СЪГЛАСИЕ
Чл. 4.
(1) Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в http://www.complete-pharma.bg лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от http://www.complete-pharma.bg чрез магазина на Complete Pharma за България ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в http://www.complete-pharma.bg лице може да ползва предоставяните http://www.complete-pharma.bg чрез магазина на Complete Pharma за България ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема и че е прочел публикувания текст разясняващ състава и качествата на поръчания от него продукт.

 

Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. http://www.complete-pharma.bg съхранява в лог-файлове на сървърa IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и http://www.complete-pharma.bg въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ В МАГАЗИНА НА COMPLETE PHARMA ЗА БЪЛГАРИЯ
Чл. 5.
(1)Екипът на Complete Pharma за България публикува на адрес http://www.complete-pharma.bg кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез магазина на Complete Pharma за България.
(2) Екипът на Complete Pharma за България не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Чл. 6.
(1) Публикуването на описание и цена на стока в магазина на Complete Pharma за България е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.
(2) При липса на складова наличност от заявената стока магазина на Complete Pharma за България, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента или обаждане на посочения от Клиента телефон.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА
Чл. 7.
(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в магазина на Complete Pharma за България стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места от страницата на магазина на Complete Pharma за България и натисне бутон "ВХОД".
(2) Волеизявлението за закупуване на стока от магазина на Complete Pharma за България се счита за извършено след натискане на бутона "Направи поръчка".
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за магазина на Complete Pharma за България не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
Чл. 8.
(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от магазина на Complete Pharma за България на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

ЦЕНИ
Чл. 9.
(1) Всички цени са в български левове с включен ДДС.
(2) Указаните на уебстраницата на магазина на Complete Pharma за България цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл.7
(4) Дължимата от Клиента сума може да бъде редуцирана, ако Клиентът е придобил индивидуален или групов купон за намаление за един или няколко продукта. В поканата за закупуване на стоката е предоставено специално поле в което се попълва номера на купона.
(5) При покупка може да се ползва само един купон за намаление.
(6) При пазаруване на продукти за част от които Клиентът има купон за намаление а за другата част няма купон за намаление, покупката се оформя с две или повече покани за закупуване на стоката.
(7) При неспазване на гореописаните изисквания поръчката се счита за невалидна и не възниква задължение за  изпълнение.

ВРЕМЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 10.
(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката се заплащат  при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 11.
Магазинът на Complete Pharma за България си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване.
Магазинът на Complete Pharma за България се задължава:
1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
2. да достави в срок заявената за покупка стока
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
4. да даде информация за фирмата.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Чл. 12.
(1) Клиентът се задължава:
1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка, адрес за плащане и имейл, както и при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност;
2. да плати цената на стоката;
3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
5. да получи вещта;
(2) Клиентът следва:
1. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и парола;
2. да не прави достояние на трети лица паролата си;
3. да не подава фиктивни заявки или друга информация;
4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
(3) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

ДОСТАВКА
Чл. 13.
(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок :
от 3-7 работни дни - за страната.  За да удовлетворим Вашите изисквания за бърза доставка до Вашата врата на поръчаните продукти, ние работим с водещи куриерски фирми на българския пазар.
(2) Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора при условията на чл. 8
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.                                                                                                                                                                
(4) Доставката на поръчаната чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската территория на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически миссии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считата за част от територията на Република България.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Чл. 14.
(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети магазина на Complete Pharma за България за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазина на Complete Pharma за България се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
(6) Ако адресът на доставката е различен от адреса на заплащане на поръчката, се начислява цена за посещение на втори адрес.
Чл. 15.
(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9 и чл.10
4. не е спазен срокът за доставка.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи  са за сметка на клиента.

ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 16.
(1 Магазинът на Complete Pharma за България полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, магазинът на Complete Pharma за България може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Магазинът на Complete Pharma за България има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: temruseva@complete-pharma.com
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за магазина на Complete Pharma за България. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
 РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 17.
Mагазинът на Complete Pharma за България се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. е получил изричното съгласие на Клиента;
2. информацията се предоставя на дружества, в които магазинът на Complete Pharma за България притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;
3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
4. Магазинът на Complete Pharma за България е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18.
Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ОТГОВОРНОСТ
Чл. 19.
Магазинът на Complete Pharma за България не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на магазина на Complete Pharma за България - случаи на непреодолима сила, случайни събития,забавяне на куриер, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на магазина на Complete Pharma за България.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 20.
(1) Клиентът е длъжен да обезщети магазина на Complete Pharma за България и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети магазина на Complete Pharma за България и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл. 21.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Компетентния съд.

ПИСМЕНА ФОРМА
Чл. 22.
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на магазина на Complete Pharma за България и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Чл. 23.
Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 24.
Всички права на интелектуална собственост върху елементите на магазина на Complete Pharma за България принадлежат на магазина на Complete Pharma за България.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 25.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на магазина на Complete Pharma за България услуги (http://www.complete-pharma.bg ) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички продукти индексирани на сайта http://www.complete-pharma.bg са хранителни добавки, произведении от стандартизирани растителни екстракти, не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Магазинът на Complete Pharma за България  по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.
Стоките придобити чрез сайта www.complete-pharma.bg може да са за лична употреба на купувача, както и с цел професионална или търговска!
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние от  Complete Pharma за България сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – гр. Варна, ж.к.Младост бл.113, вх.5, ап.75
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка е посочена като отделна позиция в  поръчката и не е включена в цената на продуктите.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- тел.: 052 917197; 0887 611653 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
- e-mail: temruseva@complete-pharma.bg
6. Начините за Доставка са описани подробно в настоящата рубрика.
7. Ние НЕ ИЗИСКВАМЕ АВАНСОВО плащане на стоките. Вие заплащате поръчаните продукти в момента на тяхното получаване, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.
8. Ние работим за:
- Удовлетворението на клиента- ние сме ориентирани към клиентите и се стремим да сме на отлично ниво във всички наши взаимодействия с тях. Ако има проблем, ние поемаме отговорността и го решаваме;
- Уважение- ние уважаваме и ценим достойнството на хората си и сме отдадени на техните лични и професионални постижения.Ние осъзнаваме, че хората са нашият най-ценен актив;
- Почтеност-почтеността и лоялността са на най-високо равнище в нашата дейност и ние спазваме нашите договоренности и обещания;
- Отдаденост- ние демонстрираме отдаденост към успеха и растежа на нашата компания;
- Иновативност – ние сме иновативни и го показваме чрез нашите продукти, идеи и подходи.

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на 01,01,2012г.